MARTIN MLYNÁR 6. DAN AIKIKAI

Čo je aikido

Aikido je jedným z najmladších japonských bojových umení (vzniklo na začiatku 20.storočia), jeho korene siahajú až do 9.storočia

Zakladateľom Aikidó je Morihei Ueshiba (1883-1969), ktorý ho vytvoril spojením tradičných japonských bojových umení (najmä Daito ryu jujutsu a Yagyu ryu jujutsu).

Termín aikido sa skladá z troch znakov:

„Ai“ – jednota, harmónia, súlad

„Ki“ – energia, duch, vesmír

„Do“ – cesta, spôsob života

 

Voľne preložené znamená aikido „cesta harmónie ducha“. Aikido nemá za cieľ zničenie protivníka. Snaží sa o nastolenie mieru medzi jedincami. Ozajstná genialita zakladateľa aikido Morihei Ueshibu je v tom, že dokázal vytvoriť súbor telesných techník odrážajúcich duchovné a duševné princípy.

Aikido sa tak stáva cestou harmónie. Ueshiba pochopil že ozajstné bojové umenia sa nezaoberajú hrubou silou, ale harmóniou a ki (ki – vnútorná energia). Učil žiakov, že správna obrana je zostať pasívny, že musia splynúť s protivníkom a stať sa súčasťou jeho agresívnej energie ešte skôr než ju obrátia proti nemu. Zatiaľ čo v jujutsu alebo jude obránca čaká na útok, aikido preferuje zásadu nebyť na mieste v momente útoku. Pri tréningu sa kladie dôraz na mier a harmóniu, ktorá vládne nad všetkým ostatným.

Materiály o Aikido

V príprave…